Scroll Top

SPLOŠNI POGOJI ČLANSTVA IN POSLOVANJA GRAND CASINO PLAYERS CLUB

 

 1. Splošno

Grand Casino Players Club je program zvestobe, v katerem uporabniki storitev družbe Casino Portorož d.d. (v nadaljevanju: član/i) skladno z določili teh splošnih pogojev pridobivajo točke, ki jih lahko unovčijo pri koriščenju blaga in storitev pri upravljalcu. Unovčenje točk predstavlja popust oz. druge ugodnosti pri koriščenju blaga in storitev upravljavca.Večje število točk prinaša večje ugodnosti.

Člani programa zvestobe lahko sodelujejo tudi pri drugih vsakokrat veljavnih promocijah posamezne poslovne enote upravljavca.

Upravljavec Casino Portorož d.d., Obala 75a, 6320 Portorož (v nadaljevanju: upravljavec).

Z začetkom veljavnosti teh splošnih pogojev prenehajo veljati do zdaj veljavni splošni pogoji kluba zvestobe.

 

 1. Članstvo

Pogoj za sodelovanje v programu zvestobe Grand Casino PlayersClub je članstvo v Grand Casino PlayersClub-u, ki se ga lahko pridobi ob vstopu v Grand Casino Portorož in/ali Grand Casino Lipica.

Član ob včlanitvi v Grand Casino PlayersClub prejme kartico Grand Casino PlayersClub (v nadaljevanju: klubska kartica), ki jo lahko uporablja skladno s temi splošnimi pogoji članstva in poslovanja Grand Casino PlayersCluba (v nadaljevanju: splošni pogoji).

Klubska kartica postane aktivna s prevzemom in aktivacijo na recepciji.

Članstvo v Grand Casino PlayersClub-u je prostovoljno in brezplačno. Vsak član ima pravico, da skladno s temi splošnimi pogoji iz njega kadarkoli izstopi in vrne klubsko kartico. Član poda zahtevo za izstop iz Grand Casino PlayersClub-a pisno, pri čemer si upravljavec pridržuje pravico do identifikacije člana.

V Grand Casino PlayersClubse lahkovčlani vsaka fizična oseba, ki izvede vstop v casino in izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je dopolnila 18 let starosti;
 • nima samoprepovedi udeležbe pri igrah na srečo izdane na podlagi Zakona o igrah na srečo UL. RS. št. 27/1995 s spremembami (v nadaljevanju: Zakon o igrah na srečo);
 • nima aktualne prepovedi vstopa v igralnice upravljalca;
 • ni zaposlena pri upravljavcu in/ali pogodbenem partnerju upravljavca, ki sodeluje v programu zvestobe Grand Casino PlayersClub ali zanj/-u ne opravlja dela na drugi pravni podlagi (pogodba o delu, študentski servis, …).

 

 1. Klubski nivoji Grand Casino PlayersCluba

Grand Casino PlayersClub sestavlja pet nivojev: Bronze, Silver, Gold, VIP Exclusive in Chairman.

Prehajanje med različnimi nivoji temelji na pridobljenem številu točk:

 1. Bronze: potrebne letne točke: 0
 2. Silver: potrebne letne točke: 10.000
 3. Gold: potrebne letne točke: 36.000
 4. VIP Exclusive: potrebne letne točke: 100.000
 5. Chairman: po vsakokratni odločitvi vodstva upravljalca.

Napredovanje člana v višji nivo se izvajaavtomatično ob izpolnitvi pogoja oziroma na podlagi odločitve vodstva upravljavca.

Napredovanje v VIP Exclusive in Chairman poteka ročno.

Napredovanje v Chairman nivo je možno le na povabilo vodstva upravljavca.

Nazadovanje člana oz. preverjanje ohranjanja nivoja klubske kartice se izvaja enkrat letno oziroma na podlagi odločitve vodstva upravljavca.

Obdobje pridobivanja točk, ki se upošteva za prehode med različnimi nivoji klubskih kartic je 1 leto, štetood datuma včlanitve v klub.Po poteku enega leta se točke, ki jih je član zbral več kot pred enim letom, za namen prehoda med različnimi ravnmi klubskih kartic, ne upoštevajo več.

Obdobje pridobivanja točk za Unovčitev ugodnosti je 1 leto, štetood datuma včlanitve v klub.Po poteku enega leta se točke, ki jih je član zbral več kot pred enim letom, za namen prehoda med različnimi ravnmi klubskih kartic, ne upoštevajo več.

 

 1. Pridobivanje in koriščenje točk ter ugodnosti

Član pridobiva točkez igro na igralnih avtomatih, elektronskih ruletah, živih igrah ter ob nakupih z gotovino v barih in restavracijah Grand Casino Portorož in Grand Casino Lipica.

Pri igralnih avtomatih in elektronski ruleti igralec ob igri vstavi klubsko kartico v režo, s tem se beleži igra člana.

Pri živih igrah, član izroči kartico krupjeju ali inšpektorju pri igralni mizi.

Pridobljene točke se evidentirajo na klubski kartici.

V primeru tehničnih okvar je pridobivanje ali unovčitev točk lahko moteno ali začasno prekinjeno. Upravljavec si pridržuje pravico do enostranskih popravkov ali sprememb stanja pridobljenih točk v primeru nedelovanja sistema, napake v sistemu kakor tudi v primeru poskusa goljufije članov.

Član, ki ima samoprepoved udeležbe pri igrah na srečo, izdano na podlagi Zakona o igrah na srečo ali prepoved vstopa v igralnico/e upravljavca, ne more v času samoprepovedi ali prepovedi niti pridobivati niti vnovčiti točk. Po preteku samoprepovedioz prepovedi član lahko koristi točke v kolikor so točke še v veljavnem obdobju koriščenja.

Upravljavec ne nosi odgovornosti za primere, ko je članu onemogočeno pridobivanje točk zaradi nepravilne uporabe klubske kartice.

 

Pridobivanje točk

 1. Igralni avtomati
  • na igralnem avtomatu član za vsakihodigranih 5,00 EUR dobi 1 točko
  • na elektronski ruleti in na igralnih avtomatih z video poker igrami, član za vsakih odigranih 10,00 EUR pridobi 1 točko.
 2. Žive igre
  • gost pridobiva točke z igro na igralnih mizah, število točk je odvisno od vrste igre, časa igranja in povprečne stave; natančnejše informacije o pridobivanju točk na igralnih mizah so dostopne pri osebju v igralnici.
 • Plačevanje z gotovino v barih, restavracijah
  • za vsakih10 EUR nakupa z gotovino, prejme gost 1 točko, pri čemer član točk ne more pridobivati z nakupom tobačnih izdelkov.

Pridobljenih točk ni mogoče zamenjati za gotovino.

 

Unovčitev točk

Član kluba lahko točke unovči za brezplačno igro-freeplay, kot je navedeno v priloženi spodnji tabeli.

Član kluba lahko točke unovči tudi za ugodnosti pri koriščenju blaga in storitev v barih, restavracijah, za hotelske storitve in za artikle v vitrini.Unovčitev točk je lahko omejena glede na posamezen klubski nivo. Ceniki unovčitve točk so javno dostopni v prostorih igralnice in na spletni strani upravljavca.

Član lahko s klubsko kartico sodeluje tudi pri drugih vsakokratnih promocijah posamezne enote (Grand Casino Portorož in Grand Casino Lipica), v sklopu katerih pridobiva druge ugodnosti, skladno s pogoji, veljavnimi za konkretno promocijo poslovne enote.

Upravljavec ne prevzema nobenih stroškov, ki bi morebiti nastali zaradi nekoriščenja točk.

 

Ugodnosti po nivojih:

STORITEV

BRONZE

SILVER

GOLD

VIP EXCLUSIVE

CHAIRMAN

Cashback – (brezplačna igra / freeplay)

500 točk = 5€

500 točk = 6€

500 točk = 7€

500 točk = 8€

5 točk = 9€

Hitri vstop v igralnico

X

X

X

X

X

Pravica sodelovanja v nagradnih igrah

X

X

X

X

X

Dnevni limit bar

RAZPOLOŽLJIVE TOČKE

RAZPOLOŽLJIVE TOČKE

RAZPOLOŽLJIVE TOČKE

RAZPOLOŽLJIVE TOČKE

RAZPOLOŽLJIVE TOČKE

Dnevni limit restavracija

RAZPOLOŽLJIVE TOČKE

RAZPOLOŽLJIVE TOČKE

RAZPOLOŽLJIVE TOČKE

RAZPOLOŽLJIVE TOČKE

RAZPOLOŽLJIVE TOČKE

Gratis parkirišče

X

X

X

X

X

10 minutna rezervacija avtomata

 

X

X

X

X

Povabila na VIP večerje in VIP dogodke

 

X

X

X

X

Novoletno presenečenje

X

X

 

 

 

VIP novoletno presenečenje

 

 

X

X

X

Prilagojene ponudbe

 

 

X

X

X

Pozornost ob rojstnem dnevu

 

 

X

X

X

Prednostni vhod v restavracije

 

 

X

X

X

Transfer do letališča

 

 

X

X

X

Transfer do casinoja

 

X

X

X

X

VIP parking

 

 

X

X

X

Osebni gostitelj (host)

 

 

X

X

X

Brezplačna pogostitev ob posebnih dogodkih

 

X

X

X

X

VIP kosila in večerje

 

 

X

X

X

Nočitve v hotelu

 

Hotel

Hotel ***/****

Hotel *****

Hotel *****Superior

Vitrina

Razpoložljive točke (max.1 artikel/dan)

Razpoložljive točke (max.1 artikel/dan)

Razpoložljive točke (max.1 artikel/dan)

Razpoložljive točke (max.1 artikel/dan)

Razpoložljive točke (max.1 artikel/dan)

 

Koriščenje gostinskih storitev

Člani kluba imajo pravico do brezplačne pijače v baru (kava, voda, sokovi iz šankomata, točeno pivo in odprto vino).

Za preostalo ponudbo v baru in restavraciji imajo različni nivoji članstva, različne popuste obunovčitvi pridobljenih točk v baru in restavraciji kakor tudi pri plačilu storitev v gotovini. Popust ne velja za artikle, kateri imajo že dodeljen popust. 

Nivo

BRONZE

SILVER

GOLD

VIP EXCLUSIVE

CHAIRMAN

Popust pri koriščenju točk v baru in restavraciji

0%

20%

30%

50%

70%

Popust na storitve plačane v gotovini

0%

20%

30%

50%

70%

 

Artikli v vitrini

Člani kluba lahko unovčijo točke za pridobitevartiklov v vitrini,pri čemer je unovčitev omejeno naen artikel dnevno.

 

 1. Druge pomembne informacije za člane

Upravljavec si pridržuje pravico, da članu, ki poskusi zlorabiti klubsko kartico (npr. poskusi unovčiti ali unovči ugodnosti z uporabo klubske kartice, katere ni lastnik, vstavlja klubsko kartico v igralni avtomat, kjer igra drug gost, in tako pridobiva njegove ugodnosti, ali kako drugače krši ta splošna pravila), izda prepoved vstopa v igralnico, prepoved koriščenja pridobljenih točk in ugodnosti ter mu prekine članstvo v Grand Casino PlayersClub-u.

Članstvo v Grand Casino PlayersClub-u, klubska kartica, pridobljene točke, ugodnosti na igralnih mizah in druge ugodnosti niso prenosljive.

Upravljavec ne odgovarja za morebitne zlorabe klubske kartice. Upravljavec je dolžan preverjati identiteto uporabnika klubske kartice zgolj ob neposrednem koriščenju točk, ugodnosti pri igralnih mizah in drugih ugodnostih. Če je klubska kartica članu odtujena, upravljavec ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti, izdanih na podlagi klubske kartice s strani tretjih oseb. Ne glede na to, je član dolžan izgubo ali krajo klubske kartice nemudoma sporočiti upravljavcu na elektronski naslov [email protected]. Upravljavec najkasneje v roku 48 ur onemogoči uporabo izgubljene ali ukradene klubske kartice člana.

Člani lahko vse informacije v zvezi z Grand Casino PlayersClub-om dobijo v igralnici Grand Casino Portorož in Grand Casino Lipica, na spletni strani www.casino.si ter preko elektronske pošte [email protected].

 

 1. Prenehanje članstva

Članstvo v Grand Casino PlayersClub-u preneha:

 • s smrtjo člana;
 • če član prekine članstvo Grand Casino PlayersClub, kar lahko stori kadar koli na podlagi podpisane izstopne izjave, ki jo poda upravljavcu;
 • če član zlorabi klubsko kartico ali krši Splošne pogoje članstva in poslovanja Grand Casino PlayersCluba;
 • če član krši hišni red pri upravljavcu;
 • če upravljavec ukine Grand Casino PlayersClub, kar lahko naredi kadar koli po lastni presoji.

 

V primeru prenehanja članstva v Grand Casino PlayersClub-u na zahtevo člana ali ukinitve Grand Casino PlayersClub-a s strani upravljavca, član z dnem prejema izstopne izjave oz. z dnem ukinitve Grand Casino PlayersClub-a ne more več uporabiti pridobljenih točk, ugodnosti na igralnih avtomatih, elektronskih ruletah, igralnih mizah in drugih ugodnosti.

V vseh drugih primerih prenehanja članstva iz prvega odstavka 6. člena, se vse pridobljene in neporabljene točke, ugodnosti na igralnih mizah in druge ugodnosti z dnem prenehanja članstva, brišejo.Pridobljene in neporabljene točke, ugodnosti na igralnih avtomatih in druge ugodnosti se brišejo tudi v primeru smrti člana in jih njegovi pravni nasledniki ne morejo koristiti.

 

 1. Varstvo osebnih podatkov

Član s prvim vstopom v Grand Casino Portorož in/ali Grand Casino Lipica je obveščen o Splošnih pogojih Grand Casino PlayersCluba (Splošni so vedno dostopni na spletni strani www.casino.si, recepcijah casinojev) ter poda soglasje za obdelavosvojih osebnih podatkov za včlanitev v Grand Casino PlayersClub, s katerim se tudi v celoti seznani s politiko varovanja osebnih podatkov upravljalca.

V primeru, da je član upravljavcu posredoval tudi elektronski naslov ali številko mobilnega telefona, bo upravljavec navedene komunikacijske kanale uporabil za namen priprave in posredovanja ponudb in ugodnosti za imetnike, prilagojenih starosti, spolu in regiji prebivanja konkretnega imetnika.

 

 • Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Z uporabo kartice Grand Casino PlayersCluba, se na računu člana zabeležijo podatki o posameznih igrah in koriščenju ugodnosti. Casino Portorož d.d. podatke potrebuje, da:

 • članom zagotavlja uveljavljanje ugodnosti iz članstva Grand Casino PlayersClub:
  • obveščanje v zvezi z ugodnostmi, ki članu pripadajo glede na članstvo v Grand Casino PlayersClub-u;
  • obveščanje o ugodnostih na podlagi uporabe klubske kartice;
  • obveščanje na podlagi vsakokrat veljavnih promocij v igralnicah.
 • prilagojene ponudbe (neposredno trženje):
  • obveščanje o aktualni in prilagojeni ponudbi, novostih v ponudbi, o nagradnih igrah in storitvah, na podlagi osebnih podatkov, pridobljenih v okviru članstva v Grand Casino PlayersClub-u (združevanje članov v posamezne skupine na podlagi osebnih podatkov, analiziranje osebnih podatkov na individualni ravni, kar je nujno za razvrščanje posameznikov v skupine in pripravo ponudb ki so prilagojene članom, obveščanje preko izbranih kanalov idr.);
 • analizira in preučuje igralne navade za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev;
 • preverja skladnost uporabe kartice Grand Casino PlayersClub s Splošnimi pogoji Grand Casino PlayersCluba;
 • obvešča imetnike o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe kartice Grand Casino PlayersClub.

Ob prvem vstopu v casino, član sklene pogodbo o članstvu v Grand Casino PlayersClub-u in avtomatsko poda soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov, s katerim se tudi v celoti seznani s politiko varovanja osebnih podatkov upravljavca. Casino Portorož d.d. bo osebne podatke člana za namene, navedene v tem členu, obdeloval samo na podlagi Splošnih pogojev članstva in poslovanja Grand Casino PlayersCluba.

 

 • Pravica do ugovora in spreminjanje podatkov

Član lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov.

 • Pisno na naslov Casino Portorož d.d., Obala 75a, 6320 Portorož.
 • Pisno po elektronski pošti na naslov: [email protected]
 • S poslanim SMS-om na tel. št. 4246 za goste s telefonsko številko iz tujih držav na tel. št.  +38640500202,z vsebino »CL STOP« (Grand Casino Lipica)
 • S poslanim SMS-om na tel. št. 4246 oz. za goste s telefonsko številko iz tujih držav na tel. št. +38640500202, z vsebino »CP STOP« (Grand Casino Portorož)
 • S klikom na povezavo na prejetem SMS-u ali elektronskem sporočilu

Upravljavec bo spremembo podatkov upošteval najkasneje v roku petnajstih dni od dne prejema obvestila o spremembi.

 • Uporabniki osebnih podatkov

Casino Portorož d.d. osebnih podatkov članov kluba Grand Casino PlayersClub ne posreduje tretjim osebam, razen:

 • državnim organom, na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve ali legitimnega interesa za potrebe vodenja konkretnega postopka
 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom družbe Casino Portorož d.d. (npr. povezanim družbam, tiskarji, …) ter z vsakokratno veljavno zakonodajo.
 • Rok hrambe osebnih podatkov

Casino Portorož d.d. bo osebne podatke člana kluba zvestobe in imetnika klubske kartice Grand Casino PlayersClub hranil dokler imetnik ne odstopi od članstva. V primeru odstopa od članstva se podatki člana blokirajo in ne uporabljajo več za namene, za katere so bili zbrani. V primeru preklica kartice s strani družbe Casino Portorož d.d. se podatki hranijo do enega leta od preklica.

 

7.5 Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Član kluba in imetnik kartice zvestobe Grand Casino PlayersClub-a ima pravico, da pisno na sedež družbe Casino Portorož d.d., Obala 75a, 6320 Portorož, ali po e-pošti na naslov: [email protected]zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, blokiranja in prenosljivosti podatkov.

Izjava o zasebnosti je dostopna http://www.casino.si.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Casino Portorož d.d. je dosegljiva na e-mail: [email protected]

 

 1. Reševanje sporov

Upravljavec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov.

 

 1. Končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v igralnici. Upravljalec članu na njegovo zahtevo kadar koli v času trajanja članstva v Grand Casino PlayersClub-u posreduje te splošne pogoje.

Upravljavec si pridržuje pravico do spreminjanja teh Splošnih pogojev članstva in poslovanja Grand Casino PlayersClub-a. Člani bodo o vseh spremembah splošnih pogojev obveščeni na spletni strani www.casino.si in v igralnicah. Če član v 15 dnevih od objave spremembe splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga le-ti zavezujejo.

 

Portorož, 31.07.2023                                                                                           

Predsednik uprave        

Peter Šolar